Adaptacja w naszym żłobku

Adaptacja jest naturalnym procesem przystosowania się do nowych warunków życia, miejsca i nowych osób.