Placówki Hormony Montessori Park powstały z myślą o stworzeniu optymalnych warunków do holistycznego rozwoju dziecka w jego indywidulanym tempie. W Harmony Montessori Park nauczyciel – przewodnik ma postawę pełną szacunku dla młodego człowieka i jego godności jako istoty ludzkiej Dzięki temu dzieci są nie tylko zaopiekowane pod względem potrzeb higienicznych, ale odpowiednio do ich wieku edukowane w ramach autentycznego programu Marii Montessori.

Dlaczego Montessori?

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

Dr Montessori była włoską lekarką, która na podstawie wieloletnich praktyk i obserwacji rozwinęła rewolucyjne, jak na tamte czasy (XXw), metody i techniki pracy z dziećmi zwanymi obecnie pedagogiką Montessori. Dzięki pracy z najmłodszymi odmieniła na lepsze całe dzielnice, gdyż uwolniony potencjał dzieci wywierał stymulujący wpływ również na ich domy i rodziny.

Jej metody obserwacji i pracy z dziećmi zostały rozpowszechnione na całym świecie. Dziś jej dzieło jest kontynuowane i dalej rozwijane przez zaangażowanych naukowców-pedagogów w specjalistycznych instytucjach dedykowanym tej metodzie. W Polsce jednym z takich ośrodków jest Polski Instytut Montessori, z którym szkolimy naszą kadrę. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów
  • autentyczny program Montessori
  • piękne, przestrzenne wnętrza i własny ogród
  • dwujęzyczność
  • kameralne, różnowiekowe grupy

PROGRAM i OTOCZENIE

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

Realizujemy cele edukacyjne, opierając się na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Tworzymy przestrzeń, w której dziecko ma optymalne warunki zarówno do pracy indywidualnej z materiałem Montessori, jak i do zabawy i wykonywania zadań grupowych z innymi dziećmi. Nasi wychowankowie odnajdują również wiele radości w nabywaniu samodzielności w czynnościach życia codziennego oraz utrzymywaniu porządku w otoczeniu.

Wnętrza Harmony Montessori Park są wolne od zbędnych bodźców, tak by dziecko przyciągał wysoko specjalistyczny materiał dydaktyczny Montessori. Nasze otoczenie jest nie tylko piękne, lecz przede wszystkim stwarza dziecku optymalne warunki do rozwoju intelektualno – poznawczego. Uporządkowanie, spokój i cisza to cechy naszego otoczenia, które podzielone jest na działy edukacji Montessori: życie praktyczne, edukacja sensoryczna, matematyczna, językowa oraz kultura i sztuka. We wszystkich grupach realizujemy ponadto zajęcia umuzykalniające/rytmikę, a w przedszkolu dodatkowo gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia ogólnorozwojowe z piłkami.

Natomiast widok na własny ogród i spędzany w nim czas każdego dnia, zaspakaja naturalną potrzebę dziecka obcowania z naturą.

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

Nasze placówki są dwujęzyczne: w każdej grupie obok nauczyciela polskojęzycznego, z dziećmi pracuje nauczyciel anglojęzyczny. Dzięki metodzie immersji językowej, czyli zanurzenia w języku, chłonny umysł dziecka obcując z językiem angielskim przez cały dzień naturalnie przyswajają go z sytuacji dnia codziennego. Nauka języka wzmacniania jest ponadto dedykowanym materiałem językowym Montessori oraz prowadzonymi przez nauczyciela lekcjami 3 stopniowymi.

KAMERALNE, RÓŻNOWIEKOWE GRUPY

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

Nasze kameralne grupy, zarówno w żłobku, jak i przedszkolu są różnowiekowe. Zatem w jednej grupie żłobkowej znajdą się dzieci w wieku kilku miesięcy do 2,5 roku, zaś w grupie przedszkolnej mogą znajdować się dzieci od 2,5 roku do 6 roku życia. Takie otoczenie jest naturalnym odwzorowaniem życia w społeczności, w której przecież żyją ludzie w różnym wieku. Dzięki temu dzieci mogą doświadczyć sytuacji różnorodności interakcji społecznych oraz bycia w różnych rolach np. jako najmłodszy, jak i po pewnym czasie jako najstarszy członek grupy. Rozwija to w dzieciach empatię i uczy uważności na innych. Starsze dzieci chętnie są dla młodszych modelem do naśladowania oraz pomagają w prostych czynnościach.

Nasze grupy w zależności od zajmowanej klasy liczą od 10 do 20 dzieci i są pod opieką dwóch nauczycieli (dzieci przedszkolne), a w żłobku staramy się, aby jeden nauczyciel miał pod swoją opieką nie więcej niż pięciu podopiecznych.

JESTEŚMY DLA WAS

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

W naszej placówce rodzice są mile widziani, organizujemy warsztaty pedagogiczne, indywidualne konsultacje Montessori, spotkania rodziców w swoim gronie. Adaptacja zawsze z rodzicem i trwa tyle ile tego dziecko potrzebuje. Mamy karmiące mogą zostawić swoje mleko w żłobku lub przyjechać na karmienie piersią w ciągu dnia.

Stworzyliśmy ofertę dodatkową na podstawie Waszych potrzeb: nocowanki (b.o.), sensorki (b.o.), taniec (2+), judo (3+), przyjęcia urodzinowe (b.o.). Szczegóły w zakładce OFERTA DODATKOWA.

Współpracujemy ze wspaniałymi specjalistami: psychologiem i logopedą.

Program i przestrzeń

Montessori

Skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała  małym dzieciom kroczyć po drodze do samodzielności. Należy im dopomagać, aby same chodziły, biegały, wchodziły i schodziły ze schodów, podnosiły przedmioty, które upadły, aby się ubierały, wyrażały swoje żądania za pomocą słów zrozumiałych – oto na czym polega  wyrabianie samodzielności.

Domy Dziecięce , dr Maria Montessori

zapisz się na

Newsletter aby otrzymać nasze aktualności i ofertę zajęć dodatkowych.