Nasze Wartości

Dlaczego Montessori?

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

Dr Montessori była włoską lekarką, która na podstawie wieloletnich praktyk i obserwacji rozwinęła rewolucyjne, jak na tamte czasy (XXw), metody i techniki pracy z dziećmi zwanymi obecnie pedagogiką Montessori. Dzięki pracy z dziećmi odmieniła na lepsze całe dzielnice, gdyż uwolniony potencjał dzieci wywierał stymulujący wpływ również na ich domy i rodziny. W dzielnicach nędzy zaczęły pojawiać się przydomowe warzywniaki, ogrody. Rodziny zaczęły tworzyć coś razem i dbać o swoje domostwa. Jej metody obserwacji i pracy z dziećmi zostały rozpowszechnione na całym świecie. Dziś jej dzieło jest kontynuowane i dalej rozwijane przez zaangażowanych naukowców-pedagogów w specjalistycznych instytucjach dedykowanym tej metodzie. W Polsce jednym z takich ośrodków jest Polski Instytut Montessori.

Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki i wychowania jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Rola nauczyciela to tak naprawdę rola przewodnika. To nie pasywne uczenie lecz umożliwianie i zachęcanie dziecka do uczenia się samodzielnie poprzez interakcję w specjalnie przygotowanym otoczeniu.

karl-fredrickson-GEJxI_QRPwM-unsplash
girl-with-brush-drawing-sun-on-paper-PND2R36.jpg
Żłobki Dwujęzyczne Warszawa Ursynów

Nasze Wartości

Dziecko w Harmony Montessori Park

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów
W Harmony Montessori Park dzięki jasnemu podziałowi przestrzeni, dzieci łatwo się w niej odnajdują i zaspokojona jest ich naturalna potrzeba porządku. Nauczyciel – przewodnik ma postawę pełną szacunku dla młodego człowieka i jego godności jako istoty ludzkiej. Nie są to opiekunki czy „ciocie” tylko specjalistycznie przeszkoleni nauczyciele Montessori. Dzięki temu dzieci są nie tylko zaopiekowane pod względem potrzeb higienicznych, ale odpowiednio do ich wieku edukowane w ramach autentycznego programu Marii Montessori. Dodatkowo wzmacniamy program poprzez stałą obecność języka angielskiego przy codziennych czynnościach, jak posiłki, gry i zabawy.

Program i przestrzeń

Montessori

Żłobki Montessori Warszawa Ursynów

Tworzymy sale gdzie dziecko uczy się zabawy z innymi dziećmi, utrzymania porządku w otoczeniu. Nasze wnętrza są wolne od zbędnych informacji sensorycznych, tak by dziecko przyciągał wysoko specjalistyczny materiał dydaktyczny Montessori. Nasze otoczenia jest nie tylko piękne, lecz przede wszystkim stwarza dziecku optymalne warunki do rozwoju intelektualno – poznawczego.

Uporządkowanie, spokój i cisza to cechy naszego otoczenia, które podzielone jest na działy edukacji Montessori: życie praktyczne, edukacja sensoryczna, matematyczna, językowa oraz kultura i sztuka. Bogactwo i różnorodność materiałów w poszczególnych działach odpowiada na zainteresowania i potrzeby dzieci do 3 roku życia. Wszystkie materiały edukacyjne Montessori są dostępne dla dzieci w zasięgu ich rąk.

Program i przestrzeń

Montessori

Skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała  małym dzieciom kroczyć po drodze do samodzielności. Należy im dopomagać, aby same chodziły, biegały, wchodziły i schodziły ze schodów, podnosiły przedmioty, które upadły, aby się ubierały, wyrażały swoje żądania za pomocą słów zrozumiałych – oto na czym polega  wyrabianie samodzielności.

Domy Dziecięce , dr Maria Montessori

zapisz się na

Newsletter aby otrzymać nasze aktualności i ofertę zajęć dodatkowych.